KURULLAR

                                            ONUR KURULU

 

Murat ZORLUOĞLU  

Van Valisi 

Prof. Dr. Peyami BATTAL

Van YYÜ Rektörü

 

 

Prof.Dr. Yusuf TUNÇTÜRK

Van YYÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı

 

Doç.Dr. Fevzi ÖZGÖKÇE 

Tuşba Belediye Başkanı 

 

  KONGRE ONURSAL BAŞKANI                       

Prof. Dr. Nahit AKTAŞ

Van Y.Y.Ü. Bilim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü

 KONGRE BAŞKANLARI

Doç. Dr. Hilal DEMİR KIVRAK Doç. Dr. Suha Orçun MERT

KONGRE SEKRETERİ

Dr. Öğr. Üyesi Adnan ALDEMİR

DÜZENLEME KOMİTESİ

Prof. Dr. Nahit AKTAŞ
Prof. Dr. Yusuf UZUN
Doç. Dr. Tekin ŞAHAN
Doç. Dr. Hilal DEMİR KIVRAK
Doç. Dr. Suha Orçun MERT
Doç. Dr. Merve İÇLİ ÖZKUT 
Dr. Öğr. Üyesi Adnan ALDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Hilal ÇELİK KAZICI
Dr. Öğr. Üyesi Duygu ALPARSLAN
Dr. Öğr. Üyesi Adem ZENGİN
Arş. Gör. Tuba ERŞEN DUDU
Arş. Gör. Şakir YILMAZ
Arş. Gör. Berdan ULAŞ
Arş. Gör. Utku BADAK

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Süleyman KAYTAKOĞLU          Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Murat İsmet EROL                     Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Taner TEKİN                              Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Atilla CİHANER                          Atılım Üniversitesi
Prof. Dr. Çağlayan AÇIKGÖZ                   Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Prof. Dr. Şeyma AYDINOĞLU                  Beykent Üniversitesi
Prof. Dr. Ramazan YILDIRIM                   Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet ÇOPUR                        Bursa Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur SALGIN                             Cumhuriyet Üniversitesi
Prof. Dr. Muhtar KOCAKERİM                  Çankırı Karatekin Üniversitesi
Prof. Dr. Bikem ÖVEZ                               Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Neşe ÖZTÜRK                            Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet ÖZER                               Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Özkan Murat DOĞAN                 Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Mahmut R. BAYRAMOĞLU        Gebze Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Zümriye AKSU                            Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Satılmış BASAN                          Hitit Üniversitesi
Prof. Dr. Sinan YAPICI                              İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. Gülhayat Nasün SAYGILI           İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet BİLGİN                          İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Erol ŞEKER                                İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Prof. Dr. Osman BOZDAĞ                        Kocaeli Üniversitesi
Prof.Dr. Özlem KESKİN                            Koç Üniversitesi
Prof. Dr. Atıf KOCA                                   Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Ayla ÖZER                                  Mersin Üniversitesi 
Prof. Dr. Halil KALIPÇILAR                       Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Gülnare AHMETLİ                      Selçuk Üniversitesi 
Prof. Dr. Menderes LEVENT                     Uşak Üniversitesi
Prof.Dr. Nahit AKTAŞ                                Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Prof. Dr. Jülide HIZAL YÜCESOY             Yalova Üniversitesi
Prof. Dr. Belma KIN ÖZBEK                      Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Meltem DİLEK                              Afyon Kocatepe Üniversitesi
Doç. Dr. Feza GEYİKÇİ                              Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Feridun DEMİR                             Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Doç. Dr. Nazan KARAPINAR                       Pamukkale Üniversitesi
Doç.Dr. Halil DEMİR                                     Siirt Üniversitesi
Doç.Dr. Mehmet GÖNEN                             Süleyman Demirel Üniversitesi
Doç. Dr. Tuğba DAVRAN CANDAN             Yeditepe Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Murat MISIR                          Ahi Evran Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Gözde TANSUĞ                    Çukurova Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Selçuk EŞSİZ                         Hakkari Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Vedat ADIGÜZEL                   Kafkas Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Nagihan M. KARAASLAN      Munzur Üniversitesi

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Süleyman KAYTAKOĞLU         Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Ali KARADUMAN                        Ankara Üniversitesi
Prof.Dr. Emine BAYRAKTAR                 Ankara Üniversitesi
Prof.Dr. Hale HAPOĞLU                           Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Murat İsmet EROL                     Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman KARACAN Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Taner TEKİN                                Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Atilla CİHANER                           Atılım Üniversitesi
Prof. Dr. Çağlayan AÇIKGÖZ                   Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Prof. Dr. Şeyma AYDINOĞLU                 Beykent Üniversitesi
Prof. Dr. Ramazan YILDIRIM                   Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet ÇOPUR                       Bursa Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur SALGIN                             Cumhuriyet Üniversitesi
Prof. Dr. Muhtar KOCAKERİM               Çankırı Karatekin Üniversitesi
Prof. Dr. Bikem ÖVEZ                                Ege Üniversitesi
Prof.Dr. Günseli ÖZDEMİR                       Ege Üniversitesi 
Prof. Dr. Yavuz ÖZÇELİK Ege Üniversitesi 
Prof. Dr. Neşe ÖZTÜRK                           Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet ÖZER                               Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Fethi KAMIŞLI Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Nursel DİLSİZ Gazi Üniversitesi
Prof.Dr. Metin Gürü              Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Özkan Murat DOĞAN  Gazi Üniversitesi 
Prof. Dr. Mahmut R. BAYRAMOĞLU        Gebze Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Zümriye AKSU                           Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Satılmış BASAN                         Hitit Üniversitesi
Prof.Dr. A. Mehmet YÜCEER                 İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. Sinan YAPICI                             İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. Gülhayat Nasün SAYGILI       İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet BİLGİN                         İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Erol ŞEKER                                İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Prof. Dr. Osman BOZDAĞ                       Kocaeli Üniversitesi
Prof.Dr. Özlem KESKİN                            Koç Üniversitesi
Prof. Dr. Atıf KOCA                                   Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Ayla ÖZER                                 Mersin Üniversitesi 
Prof.Dr. Canan ÖZGEN Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Halil KALIPÇILAR                      Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof.Dr. İnci EROĞLU Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof.Dr. Erol PEHLİVAN                            Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Gülnare AHMETLİ                      Selçuk Üniversitesi 
Prof.Dr. Ömer ŞAHİN Siirt Üniversitesi
Prof. Dr. Menderes LEVENT                   Uşak Üniversitesi
Prof.Dr. Arif KIVRAK                                 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Prof.Dr. Naci GENÇ                               Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Prof.Dr. Nahit AKTAŞ                               Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Prof.Dr. Şeyda ZORER ÇELEBİ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Prof.Dr. Jülide HIZAL YÜCESOY             Yalova Üniversitesi
Prof.Dr. Belma KIN ÖZBEK                   Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç.Dr. Meltem DİLEK                               Afyon Kocatepe Üniversitesi
Doç.Dr. Ayşe BAYRAKÇEKEN YURTCAN     Atatürk Üniversitesi
Doç.Dr. Dilek İMREN KOÇ Cumhuriyet Üniversitesi
Doç.Dr. Gözde TANSUĞ                     Çukurova Üniversitesi
Doç.Dr. Zehra ÖZÇELİK                           Ege Üniversitesi 
Doç.Dr. Feza GEYİKÇİ                               Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç.Dr. Feridun DEMİR                             Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Doç.Dr. Nazan KARAPINAR                       Pamukkale Üniversitesi
Doç.Dr. Halil DEMİR                                    Siirt Üniversitesi
Doç.Dr. Mehmet GÖNEN                              Süleyman Demirel Üniversitesi
Doç.Dr.Tuğba DAVRAN CANDAN             Yeditepe Üniversitesi
Doç.Dr. Hilal DEMİR KIVRAK                        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Doç.Dr. Merve İÇLİ ÖZKUT                           Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Doç.Dr. Süha Orçun MERT                           Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Doç.Dr. Tarık AYDOGMUS Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Doç.Dr. Tekin ŞAHAN                                     Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Doç.Dr. Sedat YAYLA                                      Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi İsmail BAYRAM Ahi Evran Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Murat MISIR                           Ahi Evran Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Berna TOPUZ Ankara Üniversitesi  
Dr. Öğr. Üyesi Emir Hüseyin ŞİMŞEK     Ankara Üniversitesi  
Dr. Öğr. Üyesi Berna SARAÇOĞLU KAYA Cumhuriyet Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Barış ŞİMŞEK Çankırı Karatekin Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Canan URAZ                          Ege Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba GÜRMEN ÖZÇELİK Ege Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Selçuk EŞSİZ                         Hakkari Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim BİLİCİ Hitit Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Emir TOSUN                          İnönü Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KARAMAN İstanbul Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Vedat ADIGÜZEL                     Kafkas Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Nagihan M. KARAASLAN        Munzur Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Özlem ŞAHİN                           Selçuk Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Adem ZENGİN                           Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Adnan ALDEMİR                           Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Barış ERDİL Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Çetin YEŞİLOVA Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Duygu ALPASLAN                    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan BORAN Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hilal ÇELİK KAZICI                  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa BİLİCİ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Dr. Banu YENER Ege Üniversitesi
Dr. Berrin İKİZLER Ege Üniversitesi
Dr. Göksenin KURT ÇÖMLEKÇİ Ege Üniversitesi
Dr. Derya DÜZENLİ MTA Genel Müdürlüğü