DAVETLİ KONUŞMACILAR

Alfabetik sıraya göre;

 Prof.Dr. Adil DENİZLİ

Prof.Dr. Adil DENİZLİ 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1986 yılında ‘Polimerik Matrislerden Antikanser İlaçların Kontrollü Olarak Salınımı” başlıklı çalışması ile yüksek lisans ve 1992 yılında "Hemoperfüzyon için Özel Adsorbentler” başlıklı çalışması ile doktora eğitimini tamamladı. 1994 yılında Kimyasal Teknolojiler alanında Doçent olduktan sonra 2000 yılından itibaren Hacettepe Üniversitesi, Kimya Bölümünde profesör olarak görev yapmaktadır. Prof.Dr. Adil DENİZLİ’nin 460'dan fazla araştırma makalesi ve 4 adet derleme makalesi, 22 kitap bölümü ve 2 adet patenti bulunmaktadır. Ülkemizde Kimya ve Kimya Mühendisliği alanında en çok atıf alan bilim adamlarından birisi olan Prof.Dr. Adil DENİZLİ’nin 17000'den fazla atıfı, tez, ansiklopedi ve kitaplarda 1000'den fazla atıfı bulunmakta ve h-endeks değeri 67dir. 1999'dan 2007'ye kadar Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asosye üyesi ve 2007'den itibaren TÜBA asil üyesi olarak görev yapmaktadır. Biyomedikal, Biyoteknoloji ve Polimerik Matrislerin Çevre Uygulamaları ile ilgili çalışmalarından dolayı 1998 yılında TÜBİTAK teşvik ödülünü aldı. Prof.Dr. Adil DENİZLİ 54 yüksek lisans tezi, 34 doktora tezi, 4 doktora sonrası çalışma yönetmiş ve 25 derginin editör kurulunda görev yapmıştır. COMSTECH tarafından 1995-2005 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi'nde en çok yayın yapan bilim adamı olarak seçilmiştir. Başlangıçtan günümüze kadar 15 Kromotografi Kongresi ve 9 Affinite Teknikleri Kongresi organizasyonu yapmıştır.

 

 Prof.Dr. Beno KURYEL

Prof.Dr. Beno KURYEL, Lisans derecesini 1970 yılında ve Yüksek Lisans derecesini 1972 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Fakültesi’nden aldı. Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde asistan olarak atanan KURYEL, doktora derecesini 1976 yılında yine aynı bölümden aldı. 1977-1978 döneminde Imperial College’da ziyaretçi araştırmacı olarak çalışan KURYEL, daha sonra tekrar Ege Üniversitesi’ne dönerek 1982 yılında Doçent, 1992 yılında Profesör oldu. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı olarak görev yapan Beno KURYEL, 1966 İTK mezunudur ve 2015 yılında emekli olmuştur.

 

 Prof.Dr. Işık ÖNAL

Prof.Dr. Işık ÖNAL, Massachusetts Institute of Technology (MIT) Kimya Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra Northwestern Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümünde doktora eğitimini tamamlamıştır. Uzun yıllar Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmış ve ayni zamanda University of California, Los Angeles (UCLA) Kimya Mühendisliği Bölümünde de çeşitli dönemlerde Ziyaretçi Profesör olmuştur.  Araştırma konuları arasında petrokimya ve otomotiv katalizörleri, katalizörlerde bilgisayar destekli kuantum mekaniği, kimyasal reaksiyon mühendisliği bulunmaktadır. Kendisinin 4 adet U.S. ve bir adet Avrupa Patenti vardır. Ayrıca uluslararası yayınlanan makale ve tebliğlerinin sayısı 100’ün üzerinde olup patent ve yayınlarına 1000’den fazla yabancı yayın kaynaklı atıfta bulunulmuştur. 

 

 Prof.Dr. Metin GÜRÜ 

Prof.Dr. Metin GÜRÜ 1981 yılında Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra 1992 yılında Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünde doktora eğitimini tamamlamıştır. 2000 yılında doçent ve 2006 yılında profesör ünvanı alan Prof.Dr. Metin Gürü Enerji ve Bor Teknolojisi, Biyoteknoloji, Malzeme Üretim Teknolojileri, Organik Teknoloji, Jeotermal Enerji, Boyalar ve Kaplamalar, Su ve Atık Su Teknolojisi konularında birçok çalışmalar ve projeler yapmıştır. Prof. Dr. Metin Gürü, Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri Yalçın ile birlikte yazdıkları ‘Mühendislik Termodinamiği’ adlı kitapla 2008 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) mansiyon ödülünü almıştır. Prof.Dr. Metin Gürü'nün 2 adet patent ve 200 ün üzerinde yayını bulunmakta ve eserleri 3000 den fazla atıf almıştır. Birçok farklı idari görevlerde bulunan Prof.Dr. Metin Gürü danışmanlığında 41 adet yüksek lisans tezi ve 16 adet doktora tezi tamamlanmış ve 11 adet Türkçe ders kitabının hazırlanmasında yazar olarak görev yapmıştır. Bor Dergisinin Baş Editörü olan ve farklı dergilerde editör kurulunda bulunan Prof.Dr. Metin Gürü halen Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

 

  Nilüfer YALÇIN EVRENLER

1984 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1984-1986 yılları arasında ODTÜ Kimya Mühendisliği bölümünde mastır eğitimini tamamladı.İş hayatına 1986 yılı Kasım ayında PETKİM Yarımca Kompleksi Araştırma-Geliştirme Müdürlüğü’nde başladı ve Ar-Ge Müdürlüğü’nde Proses ve katalizör alt gruplarında şef ve başmühendis olarak görev yaptı. PETKİM Yarımca Kompleksi’nin özelleştirilerek TÜPRAŞ’a devredilmesinin ardından 2003 yılı ve sonrasında PETKİM Aliağa Kompleksi’nde çalışma hayatına devam etti.   2004 yılı Eylül ayında Genel Müdür Teknik Danışmanlığı’na atandı. 2008 yılında PETKİM’in özelleştirilmesi sonrasında Eylül 2010 tarihinde SOCAR Türkiye Başkan Teknik Danışmanlığı’na atandı. Evli ve İngilizce bilen Nilüfer Yalçın EVRENLER Temmuz 2016 tarihinde emekli oldu ve çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktadır.  

 

 Prof.Dr. Selahattin GÜLTEKİN

Prof.Dr. Selahattin Gültekin, İlk, orta ve lise eğitimini Erzurum’da tamamladı. 1968’de Erzurum Lisesini parasız yatılı olarak birincilikle bitirdikten sonra aynı yıl İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi Kimya Yüksek Mühendisliği Bölümüne girdi. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bursiyeri olarak 1973 yılında Kimya Yüksek Mühendisliğini birincilikle bitirdikten sonra bir yıl kadar İlaç Sanayi’nde mesul müdür olarak çalıştı. 1974 yılında mezunu olduğu Fakültenin Temel Ameliyeler ve Usuller Kürsüsüne asistan olarak geri döndü. Kısa dönem yedek subaylıktan sonra 1975 yılında TÜBİTAK NATO Doktora Bursunu kazanarak Amerika’da Massachusetts Institute of Technology (MIT)’ye gitti. MIT’de hem master hem de doktorasını tamamlayarak İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesine 1980’de döndü. 1981-1994 yılları arasında Suudi Arabistan’ın Dhahran kentinde bulunan King Fahd University of Petroleum and Minerals (KFUPM), Kimya Mühendisliği Bölümünde öğretim üyeliği yaptı. 1992-93 yılları arasında MIT’de Kimya Mühendisliği Bölümünde misafir profesör olarak çalıştı. 1994 yılında Türkiye’ye dönerek Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Kimya Mühendisliği Bölümüne profesör olarak atandı. 2000 Ekim’inde YTÜ den ayrılarak Doğuş Üniversitesi’nde göreve başladı.

2009’da Maltepe Üniversitesinde Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, Rektör Danışmanlığı ve Endüstri Mühendisliği Bölümü başkanı olarak görev yaptı.  2011 de Malezya’daki University of Malaysia Sarawak (UNIMAS)’ dan teklif alarak bir yıllığına yurtdışına gitti. 2012-2016 tarihleri arasında Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ve Biyomühendislik Bölümü başkanlığını yürüttü. 2016 Eylül’ünde Üsküdar Üniversitesinden sabbatical izinle Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine geldi ve halen Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ve Rektör Danışmalığı görevini yürütmektedir.

Prof. Gültekin’in araştırma alanları:   Kinetik, Kataliz ve Kimyasal ve BiyoreaktörTasarımı, Endüstriyel Kimyasal ve Biyo-prosesler, Simülasyon, Kimyasal ve Biyolojik Sistemlerin Matematiksel Modellenmesi, Optimizasyon, Proses Kontrol ve Yenilenebilir Enerjiler

Şu ana kadar uluslararası yayınlanan makale ve tebliğlerin sayısı 100’ün üzerinde bulunmakta ve bu yayınlarına literatürde 400’den fazla atıfta bulunulmuştur. Makalelerinden birisi I&EC Proc.Des.Dev.’de yayınlanan makalelerden en fazla atıf alan 100 makale içinde 68. olmuştur

Prof. Gültekin in yayınlanan kitapları

1. Kimya ve Kimya Mühendisliği Terimler Sözlüğü: İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce    -  Genişletilmiş 3. baskı  Türkiye Kimya Derneği yayını, Haziran 2005, (Prof. Dr. Ali Rıza Berkem’le)

2. Fen ve Mühendislik Uygulamalarında MATLAB ile Nümerik Analiz   , Papatya Yayıncılık, Mayıs 2012

3. Kimya Mühendisliğine Giriş (Editör). Papatya Yayıncılık, Eylül 2013

4. MATLAB ile Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme, KTMÜ yayınları, Eylül 2017

 
 

 Prof.Dr. Yaman ARKUN

Prof.Dr. Yaman Arkun, Lise’yi 1970’de Robert Akademi’de bitirdikten sonra, Lisans derecesini 1974 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde Kimya Mühendisliği alanında almış, Minnesota Üniversitesi’nde 1976 yılında Yüksek Lisans, 1979 yılında Doktora çalışmalarını tamamlamıştır. Georgia Institute of Technology’de 1991 yılında Profesörlüğe yükselmiş ve 1999 yılına kadar bu kuruluşta görev yapmıştır.

Yaman Arkun, Eylül 2009-Kasım 2003 tarihlerinde Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kurucu Dekanı olarak görev yapmıştır. Kasım 2003-Eylül 2009 tarihlerinde Koç Üniversitesi Rektör Yardımcılığında bulunan Yaman Arkun halen Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümünde görev yapmaktadır.

1988-1997 yıllarında “Automatica”da Asosiye Editör, 1999-2000 yıllarında “Journal of Process Control”da Editör olarak görev yapan Yaman Arkun 2011-2014 yılları için IFAC Konsey Üyeliğine, 2007 yılında AIChE Onursal Üyeliğine, 2005 yılında TÜBA Asli Üyeliğine seçilmiştir. Yaman Arkun 1986 yılında Amerika Otomatik Kontrol Kuruluşu tarafından verilen “Donald P. Eckman” ödülünü almış,  2003 yılı “TÜBİTAK Bilim Ödülü” ve yine 2003 yılı “ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü, Tarık Somer Ödülü” sahibidir. Yaman Arkun 2011-2015 yıllarında Tübitak Blim Kurulu üyeliği yapmıştır. Yaman Arkun’un araştırma alanları kimyasal-biyolojik süreçlerin modellenmesi ve kontrolünü kapsar.