BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

UKMK 2018 Bildiri özet kitabına buradan ulaşabilirsiniz.

UKMK 2018 Bildiri tam metin kitabına buradan ulaşabilirsiniz.

 

 • Kongreye gönderilen Bildiriler hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra kabul edilecektir.
 • Bildiri metinleri MS Word 2010 veya daha üst sürümlü programlar kullanılarak .docx dosyası olarak hazırlanmalıdır. Dosyalar yazışma yapılacak yazarın Adı_Soyadı.docx olarak adlandırılmalıdır.
 • Yazım kurallarına uygun hazırlanmış bildiri metinleri http://ukmk2018.kongresi.gen.tr/index.php adresine yazar tarafından kayıt yapılarak on-line olarak sistemden gönderilmelidir. 
 • Kongre dili Türkçe olduğundan bildiri özetleri ve tam metinler Türkçe olarak hazırlanmalıdır.
 • Bildirilerin özet ve tam metinlerinin kabul edilmesi halinde aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. 
 • Bildiride adı geçen yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
 • Kongreye katılım için kısa özet gönderilmesi yeterlidir. Genişletilmiş Özet ve Tam Metin gönderimi isteğe bağlıdır. 
 • Bildiri tam metinleri ÖZET, GİRİŞ, MATERYAL ve YÖNTEM, SONUÇLAR, Anahtar Kelimeler, Kısaltmalar/Semboller, KAYNAKLAR başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 • Kongre takviminde de belirtildiği gibi bildiri özetlerinin kabul/red durumu 30 Temmuz 2018’e kadar sistemde kayıtlı olan yazara bildirilecektir. 

Örnek Bildiri formatı için tıklayınız...

 

POSTER BASKILARI 

Posterler 70x100 cm, dikey boyutlarda olup, aşağıda yer alan bilgileri içermelidir:

 • Poster başlığı koyu renkli ve tamamı büyük harfler ile yazılmalıdır ve poster başlığının, iki satırı geçmemesine özen gösterilmelidir.

 • Yazar / Yazarların adı

 • Kurum bilgisi

 • İletişim adresi ve e-posta adresi

 • Kurum logoları sol üst köşede ve UKMK logosu sağ üst köşede yer almalıdır.

 • Posterler, Özet, Anahtar Kelimeler, Giriş ve Çalışmanın Amacı, Materyal ve Yöntem, Bulgular ve Tartışma, Sonuçlar ve Değerlendirme, Referanslar bölümlerini içermelidir.

 • Referanslar bölümünde yazılan kaynaklar metin içinde [ ] ile gösterilmelidir.

 • Posterlerin okunaklı olabilmesi için poster metninin minimum 24 punto kullanılması önerilir.

 • Şekiller, tablolar, grafikler ve fotoğraflar kısa bir açıklama ile kullanılmalıdır. Tüm kullanılan araçlar en az 2 metreden görülebilmeli/okunabilmelidir.

 • Poster sahipleri poster basımlarını kendileri yaptıracaklardır.

 • Katılımcılar kongre programında belirtilen bildiri numarasına göre kendilerine ayrılmış olan panolarını bularak posterlerini asacaklardır. Posterlerin asılması için kongrede görevlendirilen kişiler yardımcı olacaklardır.

 • Katılımcılar programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları hakkında bilgi vereceklerdir.

 • Poster Değerlendirme Jürisi tarafından panolara asılan posterler incelenerek ilgili değerlendirme tamamlanacak ve en iyi poster ödülleri verilecektir.