UKMK HAKKINDA

  • Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK), kimya mühendisliği alanında bilimsel araştırmaların ve endüstriyel gelişmelerin paylaşıldığı, tüm akademisyen, araştırmacı ve sanayicileri kucaklayan yapısından dolayı ülkemizde bu alandaki en önemli etkinlik özelliğine sahiptir. 
  • UKMK'de kimya mühendisliğinin geleceği, eğitim ve iş hayatındaki sorunların tartışılması, çözüm önerilerinin üretilmesi, yeni araştırma ortaklıklarının kurulması, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla geniş katılımlı ve sektörel katkılı önemli bir organizasyondur. İlk defa 1994 yılında düzenlenen UKMK, başlangıçtan günümüze kadar iki yılda bir düzenli olarak farklı üniversitelerde gerçekleştirilmektedir; 

​​        UKMK-1         1994              Ortadoğu Teknik Üniversitesi

        UKMK-2         1996               İstanbul Teknik Üniversitesi

        UKMK-3         1998               Atatürk Üniversitesi

        UKMK-4         2000               İstanbul Üniversitesi

        UKMK-5         2002               Ankara Üniversitesi

        UKMK-6         2004               Ege Üniversitesi

        UKMK-7         2006               Anadolu Üniversitesi

        UKMK-8         2008               İnönü Üniversitesi

        UKMK-9         2010               Gazi Üniversitesi

        UKMK-10       2012               Koç Üniversitesi

        UKMK-11       2014               Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

        UKMK-12       2016               İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

        UKMK-13       2018               Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi