KONULAR

Kongre Konu Başlıkları

 1. BİYOTEKNOLOJİ
 2. ÇEVRE:SU, HAVA, TOPRAK
 3. ENERJİ
 4. KİMYA MÜHENDİSLİĞİ TEMELLERİ
 5. KİMYA SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER
 6. NANOTEKNOLOJİ VE MALZEME BİLİMİ
 7. PROSES GÜVENLİĞİ​
 8. TASARIM, MODELLEME, OPTİMİZASYON VE KONTROL
 9. KİMYA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDEKİ SON GELİŞMELER

 

Kongre Konuları Alt Başlıkları

      BİYOTEKNOLOJİ

 • Biyoproses Mühendisliği
 • Biyoreaktörler ve Matematiksel Modellemesi
 • Endüstriyel Biyoteknoloji
 • Fermentasyon Prosesleri
 • Enzimatik ve Mikrobiyal Biyoteknoloji
 • Gıda Biyoteknolojisi
 • Çevre Biyoteknolojisi

     ÇEVRE:SU, HAVA, TOPRAK

 • Su Kirliliği & Atık Su Arıtımı
 • Hava Kirliliği ve Kontrolü
 • Kirlilik Ölçüm, İzleme, Modelleme ve Kontrolü
 • Hava, Su, Toprak Kirliliğini Önleyecek Yeni ve İleri Teknolojiler
 • Tehlikeli Atıklar, Kanun ve Yönetmelikler

      ENERJİ

 • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Araştırılması ve Yeni Enerji Teknolojileri
 • Nükleer Enerji ve Nükleer Reaktörler
 • Fosil Yakıtlar ve Yakma Teknolojilerindeki Gelişmeler
 • Hidrojen Üretilmesi ve Depolanması
 • Karbon Emisyonunun Azaltılması 
 • Enerji İntegrasyonu ve Optimizasyonu 
 • Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi  
 • Sürdürülebilir Çevre ve Enerji İçin Yenilikçi Enerji Yaklaşımları

      KİMYA MÜHENDİSLİĞİ TEMELLERİ

 • Ayırma İşlemleri, Yeni ve İleri Ayırma Teknolojileri
 • Termodinamik & Taşınım Olayları
 • Reaksiyon Mühendisliği ve Katalizörler

      KİMYA SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER

 • Araştırma ve Geliştirme (ARGE) Yapıları ve Modelleri
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Teknoparklar
 • İlgili Sektörlerde Hammadde, Üretim, Teknoloji, İhracat ve İstihdam Durumu
 • Sanayi-Üniversite İşbirliğinin Geliştirilmesi
 • İnovasyon ve Girişimcilik

      NANOTEKNOLOJİ VE MALZEME BİLİMİ

 • Polimerler ve İnorganik Malzemeler
 • Biyomalzemeler
 • Elektronik ve Fotonik
 • Kompozit Malzemeler
 • Nanomalzemeler

      PROSES GÜVENLİĞİ​

 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
 • Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirmesi

      TASARIM, MODELLEME, OPTİMİZASYON VE KONTROL

 • Proses Tasarım, Proses Birleştirme  
 • Proses Tanımlama ve Matematiksel Modelleme 
 • Proses Optimizasyonu ve Optimizasyon Teknikleri
 • Proses Kontrol, Kontrol Teorisi, Kontrol Algoritmaları ve Uygulamaları 
 • Bilgisayar Destekli Proses Sistem Mühendisliği 

      KİMYA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDEKİ SON GELİŞMELER

 • Kimya Mühendisliği Bölümlerinin Eğitim Durumu ve Geleceği
 • Akreditasyonun Kimya Mühendisliği Eğitimindeki Önemi
 • Öğrenci ve Öğretim Üyesi Hareketliliğinin Önemi