ANLAŞMALI DERGİLER

  • Yayınlanmak üzere seçilen bildirilerin, yazarlar tarafından dergi yazım kurallarına göre tam metinleri hazırlanacak ve hakem değerlendirmesine gönderilecektir.

 

BİLDİRİ TAM METİNLERİNİN BASIMI İÇİN ANLAŞMALI DERGİLER

 

Research on Engineering Structures & Materials (Özel Sayı)

International Journal of Contemporary Economics and Administratitive Sciences (Özel Sayı)

Journal of The Turkish Chemical Society, Section B:Chemical Engineering (Özel Sayı)

Van Yüzüncü Yıl Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Özel Sayı)